header
sken
Kontakt

Adresa

Ernest Horňáček Horegomm
P.O. Hviezdoslava 613/7
93401 Levice

Prevádzka

Sikenica 79

Kontakt

mobil: 0903 778 471
tel: 036 6314527

IČO: 14114101
DIČ: 1031418069

Ak máte záujem:

Pošleme Vám ponukový list

Návod na obsluhu Lorincz 40 

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

napíšte nám:
Security code

Internet

e-mail:    jolikros@nextra.sk   

              horegomm@gmail.com

web:       www.krosna.sk

Objednávka a dodávka

Všetky stroje na záväznú objednávku po uhradení predfaktúry. Dodávka aj na dobierku.

 

Cenník

-Príručný skladací tkací stav Jolikros 40

 -napíšte e-mail ,pošlem Vám   - ponukový list aj s návodom .

-Stolový tkáčský stroj

Lorincz 40 H

 -napíšte e-mail, pošlem Vám ponukový list aj

s návodom.

-Tkáčsky stroj 

LORINCZ 70 S

-Osnovné nite na tkanie

kobercov a plátna

 

 

Tkací rám Jolikros U  

-napíšte e-mail, pošlem Vám ponukový list aj

 s návodom .

 

     

 12 €/kg

 

   od 30 €

  

Referencie

 • DDS pre deti a dospelých Javorinska 7a Bratislava
 • Domov soc. Služieb pre deti a dospelých Hlavná 287 Klasov
 • Spojená škola špeciálna Krátka 1 Šaľa
 • Špeciálna praktická škola Červeňová 42 Nitra
 • Praktická škola Vojenská 13 Košice
 • Špeciálna základná škola Zimná21 Spišská Belá
 • Senior centrum Staré Mesto Podjavorinskej 6 Bratislava
 • Spojená škola Čadca Palárikova 2768
 • Spojená škola Trnavská 2 Senec
 • SOŠ Na lúkach 18 Levice
 • Združenie na pomoc mentálne postihnutým
 • Chrapčiakova 12 Spišská Nová ves
 • Špeciálna škola pre autistov Rényiho 8
 • Dunajská Streda
 • ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto Ľ.Štúra 1210
 • Kysucké Nové Mesto
 • Spojená škola Želiezovce Úzka 4
 • Domov dôchodcov a domov soc.služieb ZH
 • Spojená škola Pieštany
 • DSS pre deti a dospelých v Medveďove
 • Obec Jur nad Hronom
 • Špeciálna základná škola J. Dozsu Veľké Kapušany
 • RZ Centrum voľného času Bratislava V Gessayova 6
 • Duševné zdravie deti OZ Kríkova 5 Bratislava
 • Gréckokatolická diecézna charita Hlavná 2 Prešov
 • OZ Usmej sa na mňa Tomašikova 6 Košice
 • ZPMP Priateľstva 2 Komárno
 • ZČ pri DSS Čulenova 3 Skalica
 • OZ Ostrov Horša Levice
 • DSS Litovelská  Kysucké Nové Mesto
 • Spojená škola Nová Baňa
 • Základná škola Komárno
 • Jozef Karľa Katrend Snina
 • Diecézna charita Žilina
 • Detský domov Martin
 • Špeciálna základná škola Púchov
 • DSS v Stropkove
 • ZŠ Samuela Timona Trenčianská Turná
 • Súkromná ZŠ waldorfská Bratislava
 • Detský domov Pastelka Vidiná 
 • OZ Gaštanový koník Snina
 • Arjadane s.r.o. Michalovce
 • Detská organizácia Fénix Snina
 • DDS Adamovské Kochanovce
 • OZ Samaria -Hlohovec
 • ZŠ s materskou školou Koškovce
 • Arcidiecézna charita Košice
 • Obecný úrad Zboj
 • ZŠ Drienov
 • Špeciálna ZŠ Spišský Štiavnik
 • Aruel o.z. Sliač
 • Spojená škola internátna Žilina
 • MIG s.r.o. Tajov